Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě cinske-bylinky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pro e-shop cinske-bylinky.cz

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná, námi zaevidovaná a závazná. Expedujeme nejpozději do 24 hodin. Pokud požadované zboží momentálně není skladem, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, tj. o 1 pracovní den. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

3. Doprava

Pro dopravu po České republice používáme Českou poštu. Objednávky lze hradit buďto dobírkou (zákazník platí v hotovosti při převzetí zásilky), platbou na bankovní účet prodávajícího (objednávka je odeslána po připsání částky na náš účet).

Cena za poštovné je závislá na výši objednávky.

Ceník poštovného pro zákazníky na území ČR:

  • platba na dobírku 149,- Kč (doporučená zásilka, balík do ruky)
  • platba předem na účet 49,- Kč (doporučená zásilka)
  • platba předem na účet 99,- Kč (balík do ruky)
  • při nákupu zboží v hodnotě vyšší než 2.000,- Kč a platbou převodem na účet poštovné neúčtujeme
  • možnost osobního vyzvednutí zboží po dohodě předem na naší provozovně.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu cinske-bylinky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu cinske-bylinky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu cinske-bylinky.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (bez prokazatelně nutných nákladů, vynaložených na odeslání zásilky) předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Zaslané vrácené zboží na dobírku nebude přijato a prodlužujete tím tak dobu vyřízení.

6. Řešení mimosoudních sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu cinske-bylinky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem,  zejména jeho ust. § 409 a násl.

Provozovatel

Centrum preventivní péče s.r.o.
Terezie Brzkové 15
318 00 Plzeň
IČO: 04353579

e-mail:  info@cinske-bylinky.cz
telefon: +420 774 853 553