Citrónová tráva (10 ml) Zobrazit větší

Citrónová tráva (10 ml)

kh-4015

Nový produkt

Směs éterických olejů

Více informací

160,00 Kč

Parametry

Obsah balení10 ml

Více informací

Profil vůně: 

Svěží, příjemně citrusová, mírně sladkokyselá.

Hlavní obsahové složky:

Citral, dipenten, farnesol, geraniol, nerol.

Aromaterapeutické účinky: 

Olej je známý pro své antiseptické, pročišťující a repelentní účinky.

Použití v kosmetice: 

Vhodný na problematickou pleť se sklonem k akné. Celkově osvěžuje, dezodoruje. Vhodný do přípravků pro ústní hygienu. Zmírňuje svalovou únavu po fyzickém výkonu. Koupele a masáže při uvolněné vazivové tkáni.

Bezpečnostní upozornění: 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.